تمام شد
GoPro
عمر باتری افزایش یافته است در ترکیب با باتری دوربین شما، دستگیره باتری بیش از 4 ساعت زمان ضبط را با کیفیت 5.3K/30 فعال می کند. کنترل با یک دست به لطف دکمه های یکپارچه سه پایه یکپارچه پایه‌های سه‌پایه تاشو یک پایه...

تنظیمات

فهرست