فیلتر توسط
فیلتر توسط
برند

فون عکاسی

فیلتر توسط
Godox
دو پایه با حداکثر ارتفاع ۲۰۰ سانتی‌متر میله میانی با طول ۲۰۰ سانتی‌متر پایه‌ها با ستون مرکزی ۳ بخشی

تنظیمات

فهرست