نورسنج

فیلتر توسط
تابع نورسنجی برای نور محیط و فلاش نورسنجی بازتابی ۴۰ درجه‌ای دارای حالت‌های عکس، سینمایی و سینمایی HD نمایشگر LCD با نور پس‌زمینه خودکار
تابع نورسنجی برای نور محیط و فلاش نورسنجی نقطه‌ای ۱ درجه‌ای با استفاده از منظره یاب بازه EV از منفی ۵ تا ۲۲.۹ در ایزو ۱۰۰ نمایشگر لمسی ۲.۷ اینچی
کنترل توان فلاش و تریگرینگ بی‌سیم تابع نورسنجی برای نور محیط و فلاش تنظیمات سینمایی فریم‌ریت و زاویه شاتر بازه EV از منفی ۲ تا ۲۲.۹ در ایزو ۱۰۰ نمایشگر لمسی ۲.۷ اینچی
تابع نورسنجی برای نور محیط و فلاش تنظیمات سینمایی فریم‌ریت و زاویه شاتر بازه EV از منفی ۲ تا ۲۲.۹ در ایزو ۱۰۰ نمایشگر لمسی ۲.۷ اینچی
طراحی‌شده برای استفاده‌های صنعتی قابلیت اندازه‌گیری فلاش قابلیت اندازه‌گیری تمامی نورهای پیوسته
دارای SSI حسگر CMOS قابلیت اندازه‌گیری تقریباً هر نوع نور گستره 0.09-18600fc گستره دمای رنگی 1600-40000 کلوین

تنظیمات

فهرست