لنزهای SLR

فیلتر توسط
Canon
419,500,000 ﷼
3سال گارانتی ایده ال دوربین مناسب برای دوربین‌های فول‌فریم کانن با مانت EF گشودگی دیافراگم f/2.8 تا f/32 دارای یک المان Ultra-Low Dispersion کوتینگ Super Spectra موتور فوکوس اولتراسونیک دیافراگم ۹ تیغه با...
Canon
36 ماه گارانتی ایده ال دوربین مناسب برای دوربین‌های فول‌فریم کانن با مانت EF گشودگی دیافراگم f/2.8 تا f/32 دارای یک المان Fluorite و ۵ المان UD کوتینگ Air Sphere موتور فوکوس USM لرزشگیر اپتیکال تصویر دیافراگم...
Canon
65,000,000 ﷼
مناسب برای دوربین‌های APS-C با مانت EF-S فاصله کانونی معادل ۳۸.۴ میلی‌متر گشودگی دیافراگم f/2.8 تا f/22 دارای یک المان آسفریکال کوتینگ Super Spectra موتور فوکوس STM دیافراگم ۷ تیغه با لبه‌های مدور
Canon
420,000,000 ﷼
3سال ضمانت ایده ال دوربین مناسب برای دوربین‌های فول‌فریم کانن گشودگی دیافراگم f/4 تا f/22 چهار المان آسفریکال دارای کوتینگ مخصوص بر روی المان‌ها موتور فوکوس خودکار اولتراسونیک لرزشگیر اپتیکال تصویر ساختار...
Canon
107,000,000 ﷼
مناسب برای دوربین‌های APS-C کانن با مانت EF-S فاصله کانونی معادل ۲۸.۸-۱۶ میلی‌متر گشودگی دیافراگم f/4.5 تا f/29 دارای یک المان UD و یک المان آسفریکال کوتینگ Super Spectra موتور فوکوس STM دیافراگم ۷ تیغه با...
Canon
200,000,000 ﷼
3سال ضمانت ایده ال دوربین مناسب برای دوربین‌های با قطع سنسور APS-C مانت EF-S فاصله کانونی معادل ۲۱۶-۲۸.۸ میلی‌متر بازه گشودگی دیافراگم f/3.5-36 دارای المان‌های Aspherical  و UD کوتینگ Super Spectra لرزشگیر...
Nikon
130,000,000 ﷼
24ماه گارانتی ایده ال دوربین مناسب برای دوربین‌های نیکون با قطع سنسور DX مانت F نیکون فاصله کانونی معادل ۲۱۰-۲۷ میلی‌متری گشودگی دیافراگم f/3.5 تا f/38 دارای یک المان آسفریکال و یک المان ED کوتینگ Super...
Canon
59,750,000 ﷼
(36ماه گارانتی ایده ال دوربین) مناسب برای دوربین‌های فول‌فریم کانن با مانت EF فاصله کانونی ۵۰ میلی‌متری گشودگی دیافراگم f/1.8 تا f/22 دارای یک المان آسفریکال کوتینگ Super Spectra موتور فوکوس STM دیافراگم ۷...
Nikon
94,000,000 ﷼
(((24ماه گارانتی ایده ال دورین))) مناسب برای دوربین‌های نیکون با قطع سنسور FXوDX مانت F نیکون گشودگی دیافراگم f/1.8 تا f/16 موتور فوکوس خودکار Silent Wave Motor دارای یک المان آسفریکال کوتینگ Super Integrated...
Nikon
126,000,000 ﷼
2سال ضمانت ایده ال دوربین مناسب برای دوربین‌های نیکون با قطع سنسور DX مانت F نیکون گشودگی دیافراگم f/1.8 تا f/22 موتور فوکوس خودکار Silent Wave Motor دارای یک المان آسفریکال کوتینگ Super Integrated دیافراگم ۷...
Canon
157,000,000 ﷼
3سال گارانتی ایده ال دوربین مناسب برای دوربین‌های فول‌فریم کانن با مانت EF گشودگی دیافراگم f/1.8 تا f/22 کوتینگ Super Spectra موتور فوکوس اولتراسونیک دیافراگم ۸ تیغه با لبه‌های مدور
Canon
137,500,000 ﷼
36ماه ضمانت ایده ال دوربین مناسب برای دوربین‌های فول‌فریم کانن با مانت EF گشودگی دیافراگم f/1.4 تا f/16 دو المان HRI کوتینگ Super Spectra موتور فوکوس میکرو اولتراسونیک دیافراگم ۸ تیغه با لبه‌های مدور
Nikon
240,000,000 ﷼
مناسب برای دوربین‌های نیکون با قطع سنسور FX مانت F نیکون گشودگی دیافراگم f/1.8 تا f/16 موتور فوکوس خودکار Silent Wave Motor کوتینگ Super Integrated دیافراگم ۷ تیغه با لبه‌های مدور
Canon
34,000,000 ﷼
مناسب برای دوربین‌های APS-C  با مانت EF-S فاصله کانونی معادل ۸۸-۲۸.۸ میلی‌متری گشودگی دیافراگم f/3.5 تا f/38 دارای ۱۱ المان در ۹ گروه مختلف دارای یک المان آسفریکال کوتینگ Super Spectra موتور فوکوس خودکار DC...

تنظیمات

فهرست