فیلتر توسط
فیلتر توسط
برند

پایه و نگه‌دارنده

فیلتر توسط
وزن کل: ۱ کیلوگرم بیشترین ارتفاع سه‌پایه: ۲۱۰ سانتی‌متر طول سه‌پایه در حالت جمع شده: ۵۰ سانتی‌متر حداقل ارتفاع ۵۰ سانتی‌متر ستون ۴ بخشی

تنظیمات

فهرست