فیلتر توسط
فیلتر توسط
موجود بودن
برند

پایه و نگه‌دارنده

فیلتر توسط
Godox
دو پایه با حداکثر ارتفاع ۲۶۰ سانتی‌متر میله میانی با طول ۳۰۰ سانتی‌متر پایه‌ها با ستون مرکزی ۳ بخشی
تمام شد
Godox
دو پایه با حداکثر ارتفاع ۲۰۰ سانتی‌متر میله میانی با طول ۲۰۰ سانتی‌متر پایه‌ها با ستون مرکزی ۳ بخشی

تنظیمات

فهرست