فیلتر توسط
فیلتر توسط
برند

Polarized

فیلتر توسط
NiSi
فیلتر پلاریزه مناسب برای لنزهای با دهانه ۵۲ میلی‌متری کوتینک نانو ضد آب ثبت تصاویر با جزییات بالا فریم بسیار باریک حذف بازتاب‌های ناخواسته کمک به دست‌یابی به غنای رنگی بیشتر حذف محوشدگی در عکاسی منظره
NiSi
کنترل بازتاب سطوح براق غیرفلزی قابلیت اتصال به لنزهای با دهانه ۷۷ میلی‌متر حذف بازتاب‌های ناخواسته افزایش کیفیت رنگ و کنتراست تصاویر کوتینگ نانو بفزایش غلظت رنگی در عکاسی از مناظر مه‌گرفته
NiSi
کنترل بازتاب سطوح براق غیرفلزی قابلیت اتصال به لنزهای با دهانه ۶۷ میلی‌متر حذف بازتاب‌های ناخواسته افزایش کیفیت رنگ و کنتراست تصاویر کوتینگ نانو بفزایش غلظت رنگی در عکاسی از مناظر مه‌گرفته

تنظیمات

فهرست